Toți judecătorii din Republica Moldova sunt convocați vineri, 23 martie, la Adunarea Generală. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, pe agenda ședinței ordinare figurează:
  • alegerea a 5 membri supleanți în Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul judecătorilor. Doi dintre aceștia trebuie să reprezinte Curtea Supremă de Justiţie, doi curţile de apel şi unul judecătoriile;
  • alegerea unui membru permanent în Colegiul disciplinar din partea judecătorilor curților de apel;
  • alegerea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție;
  • alegerea unui membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din partea judecătorilor curților de apel.
De asemenea, urmează să fie prezentat Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi a sistemului judecătoresc în anul 2017, dar și Raportul Curții Supreme de Justiție privind unificarea practicii judiciare pentru anul 2017. Un alt subiect vizează aprobarea modificărilor operate în Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor. Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova se întrunește anual și este organizată de către Consiliul Superior al Magistraturii. La eveniment vor participa judecătorii sistemului judecătoresc, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai instituțiilor de drept, precum și reprezentanți ai societății civile și instituțiilor mass-media.