Pe parcursul anului 2017, instanțele de judecată din Republica Moldova au examinat 1.446 de cauze contravenționale împotriva persoanelor juridice. Date se conțin în Raportul statistic prezentat de către Autoritatea de administrare a instanțelor judecătorești. Cel mai des, persoanele juridice au încalcăt normelor sistemului public de asigurări sociale. În acest sens au fost examinate 1.169 de dosare, dintre care 447 restante din perioada anterioară. În urma examinării, magistrații au dispus aplicarea amenzilor în 829 de cazuri, în sumă totală de peste 643 mii de lei. În alte 340 de cazuri, procesul de judecată a fost încetat. De asemenea, nu toți respectă legislația muncii. Instanțele de judecată au examinat anul trecut 45 de cazuri pe asemenea contravenții. În 31 de dosare magistrații au sancționat părțile vinovate cu amendă, în sumă totală de 260 mii de lei. În anul 2017 au mai fost examinate 15 cazuri privind contravențiile în domeniul comunicațiilor electronice și 14 dosare privind cultivarea ilegală a plantelor narcotice. În acest sens, au fost aplicate zece amenzi în sumă totală de 43,5 mii de lei și respectiv șase amenzi care au însumat 64 de mii de lei. Alte contravenții examinate în anul 2017 au vizat încălcările persoanelor juridice în domeniul construcției, protecția plantelor și a apelor, folosirea terenurilor, apicultură, energetică, comercializarea produselor alimentare și a celor alcoolice. În total, anul trecut instanțele de judecată au aplicat amenzi persoanelor juridice în dosare contravenționale în sumă de aproximativ 2 miliarde de lei.