Anul trecut au fost înregistrate aproape 44 de mii de demersuri către instanțe, în privința măsurilor speciale de investigație, dintre care au fost examinate 41.702 de demersuri, admise - 41.207, iar respinse - 2.495. Cifrele au fost prezentate într-o hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Procurorul General a cerut să fie verificat modul de întocmire de către instanțele judecătorești a rapoartelor statistice ce țin de examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații sau aplicarea măsurilor procesuale de constrângere. Inspecția judiciară, în urma verificărior efectuate, a constatat că rapoartele statistice cu privire la examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații sau aplicarea măsurilor procesuale de constrângere (art. 300 – 306 CPP) corespund numărului de demersuri înaintate, inclusiv pe fiecare măsură specială în parte. Discrepanța invocată în demersul Procurorului General se datorează modalității de evidență a demersurilor de către Procuratură și organele care efectuează activitatea specială de investigații și nu raportării statistice a demersurilor de către instanţele de judecată. Potrivit CSM, urmează să fie efectuate modificări, întrucât Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor înregistrează toate acțiunile pe un dosar ca fiind noi. Astfel, potrivit cifrelor prezentate de Inspecția judiciară, din numărul total de demersuri, o parte din ele s-au referit la:
 • percheziții – 13.732;
 • ridicarea de obiecte și documente – 2.842;
 • efectuarea interceptărilor –11.288;
 • sechestrarea corespondenței – 2.087;
 • punerea bunurilor sub sechestru – 667;
 • suspendarea provizorie din funcție – 4
 • alte măsuri – 13.092.
La rubrica alte măsuri au fost incluse:
 • controlul comunicărilor telegrafice;
 • colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;
 • documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice etc.

Potrivit Rapoartele statistice ale sediilor Judecătoriei Chișinău se constată că pe parcursul anului 2017 la sediul Buiucani au fost înregistrate în total 6.932 demersuri, examinate 6.932, admise – 6.932, inclusiv:

 • percheziții – 2.515;
 • ridicarea de obiecte și documente – 96;
 • efectuarea interceptărilor – 2.161;
 • punerea bunurilor sub sechestru – 90;
 • alte măsuri – 2.070.

La sediul Centru au fost înregistrate 15.288 demersuri, examinate 15.289 (cu restanța de 8 demersuri), dintre care admise 14.510, respinse 779, inclusiv:

 • sechestrarea corespondenței – 32;
 • efectuarea interceptărilor – 5.455;
 • percheziții – 4.547;
 • alte măsuri – 4.473.

La sediul Ciocana au fost înregistrate 2.451 demersuri, examinate – 2.451, admise – 2.388, respinse 63, inclusiv:

 • percheziții – 1.127;
 • efectuarea interceptărilor – 188;
 • sechestrarea corespondenței – 0;
 • alte măsuri – 993.

La sediul Rîșcani au fost înregistrate 2.055 demersuri, examinate – 2.015, admise - 1.399, respinse – 646, inclusiv:

 • percheziții – 466;
 • efectuarea interceptărilor – 0;
 • sechestrarea corespondenței – 1.434;
 • alte măsuri – 34.

La sediul central au fost înregistrate 1.478 demersuri, examinate – 1.478, admise - 1.212, respinse – 266, inclusiv:

 • percheziții – 695;
 • efectuarea interceptărilor –37;
 • sechestrarea corespondenței – 0;
 • alte măsuri – 707.

În hotărârea CSM se precizează că se atestă un număr impunător de demersuri înregistrate și examinate la sediul Centru – 15.288, cifră de câteva ori mai mare decât în alte sedii, și la sediul Buiucani - 6.932 demersuri. CSM a luat act de nota informativă a Inspecției judiciare, în privința demersului Procurorului General, despre întocmirea rapoartelor statistice pe anumite domenii de către instanțele judecătorești și a atenționat președinții instanțelor în privința respectării tuturor exigențelor la raportarea datelor statistice.

În luna februarie, Procuratura Generală a prezentat cifre mult mai mici în privința măsurilor speciale de investigație, decât cele prezentate de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, acuzând organizația că a operat cu cifre eronate.