Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține modificările la cinci acte legislative, care aduc concretizări privind normele de integritate și au drept scop sporirea eficienței și impactului sistemului de declarare a averilor și intereselor. De asemenea, proiectul vizează și activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI), inclusiv a inspectorilor de integritate. În aviz se menționează că Plenul CSM consideră că proiectul va permite crearea unor instrumente noi privind responsabilizarea funcționarilor publici și persoanelor care dețin funcții de demnitate publică. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii spune că proiectul propus va avea un impact direct pozitiv asupra prevenirii și combaterii corupției și promovării principiilor integrității în sectorul public. Proiectul a fost aprobat de Guvern în data de 7 februarie. Acesta prevede că persoanele care nu soluționează în termen legal incompatibilitățile funcției publice ar putea fi sancționate cu amendă. De asemenea, se va amenda și utilizarea în interes privat, inclusiv în publicitate, a simbolurile oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției publice O altă modificare propusă prevede că funcționarii care trăiesc în concubinaj vor trebui să declare doar bunurile obținute împreună cu persoasele cu care au locuit cel puțin 183 de zile pe parcursul anului fiscal pentru care se depune declarația. Totodată, dacă persoana se va angaja în decursul unui an în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale în care a avut, anterior, pe parcursul unui an înainte de încetarea activității publice, atribuții directe de supraveghere și control, va fi sancționat cu o amendă de la 50 la 80 de unități convenționale, adică de la 2.500 la 4.000 de lei. Inițiativa vine cu modificări și la Codul Penal, care prevăd pedepsirea conflictelor de interes consumate. Astfel, funcționarul public care a luat sau a participat la luarea deciziilor, care-i aduc un avantaj patrimonial cu o valoare ce depășește jumătate de million de lei, va fi pedepsit cu amendă cuprinsă între 500 de mii și 750 de mii de lei sau cu închisoare de până la 3 ani. Totodată, persoana va fi privată de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 7 ani. Documentul se află în Parlament pentru examinare.