Mai mulți intermediari în asigurări vor fi verificați de angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Potrivit unei ordonanțe, a fost inițiat controlul tematic privind verificarea cuantumului retribuțiilor în asigurări pentru activitatea de intermediere și reflectarea în evidența contabilă a veniturior obținute în anul 2017 de către 16 intermediari. Companiile care vor fi verificate sunt:
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”AECM Asigurări”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”MGP Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Primgroup-Asig”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Nova Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Invest Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”City Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Diplomat Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Prodeviz”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Progres asig”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Capital-Broker”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Nova Asistance”;
 • Broker de Asigurare-Reasigurare ”Destine Asig”;
 • Întreprinderea cu Capital Străin ”Eurolife Broker de Asigurare”;
 • Agent de Asigurare ”Grant Garant”;
 • Agent de Asigurare ”Vivat Asig”;
 • Agent de Asigurare ”Attera Company”.
Potrivit ordonanței, angajații CNPF care vor efectua verificările vor fi desemnați prin ordin de președintele Comisiei. Intermediarii sunt obligați să asigure accesul membrilor grupului de control la toate documentele și la alte surse de informație necesare controlului. Legea cu privire la asigurări prevede că supravegherea participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor se efectuează prin:
 • control al documentelor;
 • controale şi analize din oficiu, controale şi inspecţii în teren.
Totodată, pentru exercitarea funcţiilor de control şi asigurării unei supravegheri eficiente, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, autorităţile publice, organizaţiile şi întreprinderile sunt obligate să prezinte autorităţii de supraveghere orice informaţie sau document solicitat pentru executarea legii. Participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor sunt obligaţi să asigure cooperarea şi colaborarea cu autoritatea de supraveghere la atingerea obiectivelor supravegherii. Participanţii profesionişti la piața asigurărilor trebuie să facă posibilă chestionarea oricărui angajat, să asigure accesul la toate documentele şi la alte surse de informaţie necesare supravegherii. Orice persoană care obstrucţionează efectuarea supravegherii în cadrul exercitării atribuţiilor autorităţii de supraveghere, care instigă, provoacă sau facilitează obstrucţionarea efectuării supravegherii încalcă prin aceste acţiuni legea, urmează a fi sancţionată în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.