Un fost judecător vine în avocatură în baza deciziei instanțelor naționale. Este vorba de ex-magistratul Valeriu Ciuntu, care a depus cerere de chemare în judecată împotriva Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova și a Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat solicitând anularea hotărârii Comisiei în partea respingerii cererii de admitere în profesia de avocat şi obligarea de a-l admite în profesia de avocat în temeiul art. 10 alin.(2) al Legii cu privire la avocatură. În motivarea acţiunii, reclamantul a invocat că în 1990 a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Criuleni și a activat neîntrerupt 26 de ani la judecătorie. Acesta s-a aflat în funcție până în decembrie 2016, nu a avut sancțiuni disciplinare, iar hotărârile emise nu au constituit vreodată obiect de examinare la CtEDO. După ce i-a fost acceptată cererea de demisie din funcția de judecător, a înregistrat o cerere la Comisia de licențiere a profesiei de avocat prin care a solicitat să fie admis în avocatură în baza art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură. Reclamantul a precizat că prin hotărârea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, cu referire la art. 10 alin. (3) lit.e) al Legii cu privire la avocatură, i s-a refuzat eliberarea licenţei de avocat. La fel, s-a respins cererea prealabilă de anulare a hotărârii cu privire la neadmiterea în profesia de avocat. Ex-judecătorul consideră că, prin hotărârea emisă, Comisia de licenţiere a profesiei de avocat i-а lezat nemotivat dreptul de accedere în profesia de avocat, ceea ce constituie o violare a art.8 din Convenţia Europenă a Drepturilor Omului, prin prisma principiilor expuse în cauza Mateescu versus România (hotărârea din 14 ianuarie 2014). Prin decizia Judecătoriei Chișinău s-a admis parţial cererea de chemare în judecată depusă de Valeriu Ciuntu şi s-a anulat hotărârea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat în partea respingerii cererii de admitere în profesia de avocat. Instanța a obligat Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat să-l admită în temeiul art. 10 alin.(2) al Legii cu privire la avocatură. În rest acţiunea s-a respins. UAM a depus apel, însă acesta a fost respins fiind menținută hotărârea judecătoriei de fond. UAM a depus recurs, iar instanța a precizat că acesta nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin.(2), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă. Prin urmare, recursul a fost declarat inadmisibil și a fost menținută decizia Judecătoriei Chișinău.