Mai mulți parajuriști au fost instruiți și oferă asistență beneficiarilor din grupurile marginalizate, cum ar fi consumatorii de droguri sau persoanele infectate cu HIV/SIDA. Pentru început aceștia activează în baza unui proiect, dar ulterior ar putea să fie integrați în rețeaua națională de parajuriști. Cum se descurcă parajuriștii și pe ce se bazează activitatea lor aflați dintr-un interviu cu Ala Iațco, președinta Uniunii pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor. Bizlaw: Ce trebuie să știe parajuriștii atunci când interacționează cu persoanele care au probleme ce țin de consumul de droguri sau cu cele infectate cu HIV? ala iațco2Ala Iațco: Indiferent de faptul cu cine comunică, un parajurist trebuie să dețină informații și abilități pentru a oferi consultații individuale și să clarifice subiectele juridice și procedurale pentru persoanelor care solicită acest lucru. În cazul comunicării cu un grup specific, în special cu consumatorii de droguri, este bine ca parajuristul să cunoască aspectele ce țin de interacțiunea cu organele de drept, legislația în domeniul drogurilor, informații cu privire la infecția HIV/SIDA, hepatite virale, tuberculoză, dar și conceptele generale în domeniul drepturilor omului, egalității și nediscriminării. Bizlaw: Au nevoie aceste categorii de cetățeni de serviciile parajuriștilor? Ala Iațco: Asigurarea accesului liber la justiție constituie un principiu de bază al statului de drept și o condiție obligatorie ce rezultă din actele internaționale la care Republica Moldova este parte. Cu toate acestea, puține persoane din grupurile vulnerabile, în contextul infecției HIV (consumatori de droguri injectabile, lucrătoare ale sexului comercial, bărbați care întrețin relații sexuale cu alți bărbați), se adresează pentru a primi asistență juridică. De cele mai dese ori nu o fac pentru că nu au o educație juridică suficientă pentru a-și da seama de problemele care le au sau pentru că se confruntă cu efectele stigmei și discriminării și chiar a unei autoperceptii eronate.
Fiind frecvent stigmatizate și discriminate, acest fapt devine o normă pentru societate și o barieră greu de depășit pentru ele, în sensul accesării serviciilor în oricare din domenii – social, sănătate, protecție a drepturilor. Din acest motiv informarea persoanelor din comunitate despre drepturi, despre asistența juridică primară asigurată, este un pas important și necesar pentru depășirea stereotipurilor și prejudecăților față de aceste grupuri. Acest lucru poate fi realizat doar prin intermediul persoanelor ”crescute” din mediul lor, cu un nivel înalt de credibilitate și acces, numiți de noi parajuriști specializați. Astfel, serviciile parajuriștilor specializați pentru grupurile cu risc sporit de infectare sunt indispensabile, deoarece asigură respectarea drepturilor omului și accesul la justiție pentru cei care sunt mai asupriți, mai defavorizați.
Bizlaw: Cât de des se confruntă cu probleme juridice? Ala Iațco: Din cauza comportamentului riscant, în special celui asociat consumului de droguri, care deseori se soldează cu încălcări ale legislației, persoanele se confruntă practic zilnic cu probleme juridice și necesită asistență specializată, dar nu se adresează pentru a le soluționa. Astfel, prin informarea comunităților vulnerabile despre existența serviciului nou de asistență juridică primară specializată, despre cine este parajuristul specializat, ce fel de servicii prestează, cum pot fi accesate aceste servicii, pot spori numărul de adresări. Bizlaw: De obicei se adresează pentru consultații pentru a evita problemele sau pentru a le soluționa? Ala Iațco: Adresările din partea beneficiarilor sunt în mare parte pentru a soluționa problemele identificate. Temele cele mai des abordate în cadrul consultațiilor țin de cazuri penale, contravenționale, dar și civile. Totodată, multe dintre situații țin de modalitatea de a schimba sancțiunea penală pe munca neremunerată în folosul comunității. Sunt, însă, și adresări ce vizează modalitățile de a evita încălcarea legii. Aceste cazuri țin de cunoașterea drepturilor și obligațiilor în situații de încălcare a clauzelor de confidențialitate/discriminare, încheierea contractului de muncă, asistența juridică primară în interacțiunea cu organele de drept, aplicarea abuzivă a forței fizice, acuzații false, hărțuire, situația în care există suspiciuni de reținere ilegală și aplicarea ilegală a măsurii preventive de arest, dar și inițierea cauzelor penale. Bizlaw: Ați organizat până acum mai multe instruiri pentru parajuriști. Ați remarcat interes din partea acestora pentru subiectele abordate? iațcoAla Iațco: Instruirile organizate pentru parajuriști se bazează pe regulamentele ale acestora, alte prevederi metodologice curente, dar și pe necesitățile lor. Ele reflectă subiectele abordate în adresările beneficiarilor de asistență. Așa cum activitatea parajuriștilor specializați este la început de cale, în cadrul instruirilor se pune accent și pe modul de organizare a serviciului de asistență juridică specializată în cadrul unei organizații sau în teren. De asemenea, se pune accent pe identificarea cazurilor cu potențial strategic și apelăm la servicii juridice calificate, care sunt oferite de partenerii ce activează în domeniu: Biroul Asociat de Avocați ”EFRIM, ROȘCA și Asociații” (ERA) și Asociația ”Promo-LEX”. Bizlaw: Pe ce s-a pus accent în cadrul instruirilor? Ala Iațco: În cadrul instruirilor, trainerii au pus accent în primul rând pe informarea cu privire la principiile și activitatea unui parajurist, precum și cu cine este important să comunice și să conlucreze pentru a fi eficient în activitatea sa. Desigur, participanții la instruire au primit informație teoretică cu privire la legislația în vigoare, în special pe domeniile: consumul de droguri, reținerea, HIV, discriminarea etc. Formarea și dezvoltarea abilităților cu privire la modalitatea de oferire a consultațiilor, dar și pentru realizarea unei lecții publice pentru persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare, au fost alte elemente prioritare. Prin intermediul activităților practice viitorii parajuriști au învățat cum să determine problema cu care se confruntă un beneficiar și prin ce metodă se poate interveni. De asemenea, au fost instruiți pentru a ști către ce instituții și organizații neguvernamentale pot redirecționa beneficiarii pentru a primi servicii de asistență juridică calificată în domeniul protecției drepturilor omului. Bizlaw: Îi pot ajuta parajuriștii pe acești beneficiari să depășească problemele cu care se confruntă? Ala Iațco: Sigur îi ajută! Cel mai mare potențial a parajuriștilor specializați constă în informațiile și contactele pe care le dețin. Ei îi ajută pe ceilalți oferindu-le informații și direcționându-i exact către instituțiile, serviciile și profesioniștii care se ocupă cu soluționarea acestui tip de probleme. Bizlaw: Mai exact cum? Ala Iațco: În prezent, parajuriștii specializați sunt în regiuni pentru a informa beneficiarii despre existența acestui serviciu și posibilitatea de accesa asistența juridică garantată de stat. Sunt, însă, și cazuri în care parajuriștii sunt implicați pentru a oferi suport beneficiarilor în colectarea și/sau completarea, înregistrarea documentelor necesare pentru a merge în instanță. Ulterior, cu asistența parajuristului, beneficiarul intră în contact cu un jurist sau avocat calificat, care ajută la soluționarea /încheierea cazului. Bizlaw: I-ați văzut deja implicați în activități? Dacă da, ce părere aveți despre rezultatele lor? Ala Iațco: Suntem la început de cale, avem mai puțin de două luni de când a fost organizată insturirea inițială pentru grupul de parajuriști specializați, dar ei deja dețin cazuri asistate, direcționări efectuate. Cred ca mai multe concluzii vom formula foarte curând, în baza unei evaluări intermediate pe care urmează sa o realizăm. Bizlaw: Ce provocări trebuie să depășească parajuriștii în activitatea lor în contactul cu acest gen de beneficiari? Ala Iațco: Ziceam mai sus că o bună parte din juriștii specializați cunosc foarte bine grupurile cu care urmează să lucreze și deja dețin si experiență de activitate și asistență a acestor grupuri, în special în domeniu sănătății publice, prevenirea HIV și reducerea altor riscuri asociate comportamentelor cu risc sporit de infectare. Din aceste considerente ne așteptăm ca provocările să fie minime sau să fie depășite cu usurință în comun. Bizlaw: Ce sperați să se întâmple după implicarea mai profundă a parajuriștilor în consilierea acestor persoane? Ala Iațco: Marea noastra speranță, care sigur necesită timp pentru realizare, este ca aceste grupuri vulnerabile să fie bine informate și bine protejate în domeniul drepturilor omului, cu un nivel bun de educație juridică, cu puterea de a accesa și utiliza servicii atât în contextul asistenței juridice, cât și în domeniul social și al sănătății. Bizlaw: Cum se vor integra parajuriștii în sistemul de asigurare cu asistență juridică garantată de stat? Ala Iațco: Sarcina noastra acum este să facem funcțională această rețea a parajuriștilor specializați. Noi ne dorim ca aceștia să devină activi și solicitați, să facă față rigorilor organizatorice și de raportare, după care vom continua dialogul cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat privind importanța integrării. Cred, însă, că vom avea sorți de izbândă și vor deveni parte a rețelei deja existente de parajuriști, atât timp cât vom veni cu rezultate și cerere din partea comunităților vulnerabile de HIV cu privire la aceste servicii. Bizlaw: În activitatea dumneavoastră ați lucrat cu avocați care să ofere servicii probono? Cât sunt de deschiși pentru astfel de colaborări? Ala Iațco: Este prima noastră experiență și deja putem zice că e una frumoasă, pentru că s-au implicat cu mult profesionalism și dedicației în instruirea parajuriștilor specializați, dar și suportul ulterior al acestora. Bizlaw: Vă mulțumim pentru interviu! Mult succes. Interviul este realizat în cadrul proiectului ”Consolidarea rețelei de para-juriști”, implementat de Biroul asociat de avocați ”Efrim, Roșca şi Asociații” și co-finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. Acest material nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației.