Instanța de judecată sau judecătorul de instrucție ar putea aplica liberarea provizorie sub control judiciar pentru o perioadă de cel mult 60 de zile. În prezent, norma legală nu prevede termenul pentru care poate fi impusă măsura. Modificările se regăsesc într-un proiect de modificare a Codului de procedură penală votat astăzi de către Parlament, în prima lectură. Documentul prevede că controlul judiciar privind necesitatea menținerii măsurii liberării provizorii se va realiza periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către judecătorul care a dispus măsura, sau în lipsa acestuia, de către magistratul desemnat. Aplicarea măsurii va putea fi extinsă de fiecare dată pentru maxim 60 de zile. Modificările prevăd și determinarea perioadei maxime pentru care poate fi aplicată liberarea provizorie sub controlul judiciar. Astfel, în cazul persoanelor învinuite de infracțiuni, pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare de cel mult 12 ani, măsura poate fi aplicată pentru maxim un an cumulativ. Dacă învinuirile sunt aduse pentru infracțiuni ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani, atunci liberarea provizorie sub controlul judiciar va putea fi aplicată pentru maxim 24 de luni. Poliția, în a cărui rază teritorială locuiește învinuitul sau inculpatul liberat provizoriu, va verifică periodic respectarea obligațiilor. Dacă se vor constata încălcări, acesta va sesiza imediat judecătorul de instrucție sau instanța de judecată. De asemenea, documentul prevede că necesitatea de menținere a măsurii liberării provizorii pe cauțiune se va verifica periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile. Perioada maximă pentru care poate fi dispusă măsura liberării provizorii pe cauțiune este similară ca și în cazul liberării provizorii sub control judiciar. Adică măsura va putea fi aplicată pentru maxim un an în cazul infracțiunilor ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani de închisoare și maxim doi ani pentru infracțiunile ce pot fi pedepsite mai dur.