Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate a dat în judecată instituția pentru a-i rectifica cazierul de integritate, întrucât nu se poate angaja în altă parte. Acesta a mai solicitat să fie eliminată informația din carnetul de muncă precum că a fost concediat conform Legii privind evaluarea integrității instituționale și abrogarea sintagmei ”se eliberează din  serviciul special prin contract în condițiile art. 6 alin. (2) lit. a) (agenţii publici au obligaţia să nu admită manifestări de corupţie) art. 16 din Legea nr. 325 din 23.12.2013, art. 32 alin. (1) lit. f) și art. 36 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 170-XVI din 19.07.2007”. În motivarea cererii, reclamantul a indicat că fost eliberat din serviciu ca rezultat al testului de integritate profesională. Conform deciziei Curții Constituționale din aprilie 2015 au fost declarate neconstituționale mai multe prevederi al Legii privind evaluarea integrității instituționale. Acesta consideră că anume prevederile declarate neconstituționale au fost motivul concedierii sale. Astfel, instituția angajatoare urma să elimine toate consecințele actului nul. Reclamantul a mai menționat că înscrierea efectuată în cazierul de integritate și în carnetul de muncă nu-i permite angajarea în câmpul muncii de profil și îl descreditează profesional în fața potențialilor angajatori. De asemenea, având asemenea mențiuni în actele sale nu va beneficia de asigurare socială, în urma concedierii în temeiul indicat în carnetul de muncă. În urma adresării către Serviciul de Informații și Securitate cu o cerere, prin care a solicitat să fie abrogată sintagma ce se conține în carnetul de muncă, aceasta a fost respinsă. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată. Și Curtea de Apel Chișinău a respins apelul declarat și a menținut decizia primei instanței. Bărbatul a depus recurs, care a fost declarat inadmisibil. Instanța a precizat că argumente ce ţin de dezacordul cu felul în care instanţa de apel a apreciat înscrisurile probatorii şi a constatat circumstanțele cauzei, nu pot fi catalogate ca temei de admisibilitate.