Persoanele juridice mai au la dispoziție patru zile pentru a depune declarațiile cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, la Serviciul Fiscal de Stat. Conform legislației în vigoare, persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător, cele care desfășoară activitatea profesională, dar și cele care desfășoară activitate independentă trebuie să depună declarațiile anual până pe data de 25 martie. Anul acesta, 25 martie este zi liberă, prin urmare termenul limită a fost prelungit până pe data de 26 martie, inclusiv. Persoanele fizice care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției, cele care desfășoara activitatea independentă, dar și organizațiile necomerciale trebuie să prezinte dări de seamă separate în partea ce ține de raportarea obligațiilor aferente impozitului pe venit. Acestea au fost aprobate în 2017 de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, 26 martie este temenul de achitare a impozitului pe venit pentru agenților economici care au aplicat în 2017 un regim general de impozitare cu cota de 12% din venitul impozabil, pentru anul 2017. Pentru a asigura recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice, Serviciul Fiscal de Stat va activa după un program prelungit în următoarele zile, după cum urmează:
  • vineri, 23 martie, programul de lucru a fost prelungit cu două ore;
  • sâmbătă și duminică, 24 și respectiv 25 martie, au fost stabilite zile lucrătoare, cu program de activitate de la ora 8.00 până la ora 15.00;
  • luni, 26 martie, programul de lucru a fost, la fel, prelungit cu două ore.