Avocații din cadrul Baroului Cahul sunt așteptați la Adunarea generală. Ședința va avea loc în data de 20 aprilie. Potrivit unei dispoziții semnată de decanul Baroului, Alla Chebac, Adunarea va avea loc în incinta unui restaurant din orașul Cahul. Pe ordinea de zi au fost incluse deocamdată două subiecte. Este vorba despre alegerea delegaților Baroului Cahul la Congresul Ordinar al Uniunii Avocaților și diverse. Membrii Baroului pot, însă, prezenta propuneri pentru completarea ordinii de zi. Sugestiile urmează să fie depuse în scris la Barou cu cel puțin cinci zile înainte de data la care a fost convocată Adunarea generală. Amintim că, tot în luna aprilie urmează să aibă loc și Adunarea avocaților din Chișinău. Potrivit unei decizii a decanului interimar, Angela Babără, Adunarea generală a Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău va avea loc pe 17 aprilie. Pe ordinea de zi sunt incluse chestiunile ce vizează alegea decanului și prodecanului, alegerea și delegarea unui membru al Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat, precum și alegerea delegaților la Congresul avocaților din acest an. Potrivit Legii cu privire la avocatură, Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor baroului din circumscripţia respectivă. Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului.