Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham) solicită Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) să includă pe agenda instituției mai multe subiecte ce ar impulsiona dezvoltarea sectorului de finanțare nebancar. Unul dintre acestea se referă la ajustarea cadrului normativ aferent activității entităților supravegheate la normele Legii privind organizațiile de creditare nebancară. Mai exact, pentru asigurarea tranziției la implementarea prevederilor Legii privind organizațiile de creditare nebancare, mediul de business solicită analiza oportunității inițierii elaborării unui proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, după cum urmează:
 1. Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Cod fiscal;
 2. Legea nr. 287 din 15.12.2017 contabilităţii și raportării financiare;
 3. Legea nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 4. Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
 5. Legea nr. 122 din  29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit;
 6. Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008 Codul contravenţional al Republicii Moldova;
 7. Legea nr. 142-XVI din 26.06.2008 cu privire la ipotecă;
 8. Legea nr. 407-XVI  din  21.12.2006 cu privire la asigurări;
 9. Legea nr. 308, 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 10. Legea nr. 845-XII  din  03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 11. Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.
Un alt subiect se referă la plafonarea plăților regulatorii de funcționare achitate anual de către organizațiile de creditare nebancare. AmCham susține că Hotărârea Guvernului nr. 817 din 17.10.2017 dispune instituirea plăților regulatorii de funcționare pentru organizațiile de creditare nebancare în următoarea formulă: ”plățile organizațiilor de creditare nebancară în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare și a leasingului financiar înregistrat, dar nu mai mult de 200.000 lei”. Respectiva rezoluție este bazată pe Analiza Impactului de Reglementare aferentă proiectului de lege privind organizațiile de creditare nebancare, în cadrul căreia se specifică: ”În contextul în care numărul organizațiilor de creditare nebancare (organizații de microfinanțare și societăți de leasing) care vor necesita supraveghere prin realizarea activităților sus nominalizate (în cadrul proiectului de lege corespunzător), se cifrează la peste 185 de entități, pentru un număr minim de 15 persoane nemijlocit implicate în activitatea de supraveghere vor fi necesare surse suplimentare de circa trei milioane de lei anual”. AmCham susține că în suplimentul la Raportul Comisiei Parlamentare economie buget și finanțe asupra proiectului de lege, este păstrată formula de calcul aprobată prin Hotărârea de Guvern 817/2017, însă elimină plafonul maxim de 200.000 lei. Prin urmare, acest aspect duce la majorarea semnificativă a costurilor de supraveghere alocate de către organizațiile de creditare nebancare. AmCham spun că CNPF își rezervă dreptul de a impune o plafonare a taxei de supraveghere. Prin urmare, solicită instituirea plafonului de 200.000 de lei în cadrul plăților regulatorii de funcționare achitată anual de către organizațiile de creditare nebancare, pentru plățile ce urmează a fi percepute pentru anul 2018.