În câteva ore va începe Adunarea Generală a Judecătorilor. Magistrații din întreaga țară se convoacă în ședință începând cu ora 10:00, iar BizLaw va transmite în direct evenimentul. Potrivit informațiilor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii, pe agendă figurează:
  • prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi a instanţelor judecătoreşti pentru anul 2017;
  • prezentarea Raportului privind unificarea practicii judiciare în anul 2017;
De asemenea, magistrații urmează să aleagă cinci membri supleanți în Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul judecătorilor. Doi dintre aceștia trebuie să reprezinte Curtea Supremă de Justiţie, doi curţile de apel şi unul judecătoriile de fond. Totodată, pe agendă figurează:
  • alegerea unui membru permanent în Colegiul disciplinar din partea judecătorilor curților de apel;
  • alegerea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție;
  • alegerea unui membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din partea judecătorilor curților de apel.
Un alt subiect vizează aprobarea modificărilor operate în Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor. Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova se întrunește anual și este organizată de către Consiliul Superior al Magistraturii. La eveniment vor participa judecătorii sistemului judecătoresc, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai instituțiilor de drept, precum și reprezentanți ai societății civile și instituțiilor mass-media.