BC ”EuroCreditBank” SA ar putea să-și majoreze capitalul social cu 60 de milioane de lei. Decizia urmează să fie luată la Adunarea generală ordinară a acționarilor, care va avea loc în data de 26 aprilie. De asemenea, acționarii urmează să aprobe noul statut și noile elemente de identitate corporativă a băncii. Anunțul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Pe ordinea de zi se mai regăsește audierea rapoartelor de activitate pentru anul 2017, repartizarea profitului și plata dividentelor pentru anul trecut. Aceste subiectele se regăsesc și pe agenda adunărilor generale ale altor patru bănci, care la fel se vor desfășura luna viitoare. Acționarii BC ”COMERȚBANK” SA se vor întruni în data de 23 aprilie. Aceștia urmează inclusiv să confirme organizația de audit ce va analiza activitatea instituției. O zi mai târziu, în data de 24 aprilie, urmează să fie aprobată Strategia de dezvoltare a BC ”FinComBanK” SA pentru anii 2018-2020. De asemenea, acționarii băncii vor aproba completări și modificări la statut, dar și vor stabili cuantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului. Direcțiile prioritare de dezvoltare în anul 2018 urmează să fie aprobate și de acționarii BC ”MOBIAS Bancă – Groupe Societe General” SA. Aceștia se vor întruni în data de 26 aprilie, iar pe ordinea de zi se regăsește inclusiv alegerea noilor membri ai Consiliului, dar și aprobarea noului statut al băncii. În data de 25 aprilie, sunt chemați să se întrunească acționarii BC ”ProCredit Bank” SA. Aceștia vor examina, printre altele, statutul în redacție nouă a băncii și Codul de guvernare corporativă a acesteia.