Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați sau mediatorii mai au câteva zile la dispoziție pentru a face raportările la Fisc. Mai exact, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ 17), este luni, 26 martie. Formularul și modalitatea de completare a acestuia o găsiți aici. Formularul vizează șapte categori de contribuabili din sectorul justiției:
  • notari;
  • executori judecătorești;
  • cabinetul avocatului;
  • avocați-stagiari;
  • administratori autorizați;
  • mediatori;
  • experți judiciari.
Mai mult, model de formular are două anexe:
  • Anexa 1D Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale. În prima anexă se vor ajusta cheltuielile personale și familiale, cheltuieli de locațiune, cheltuieli de reparație a proprietății, suma uzurii mijloacelor fixe, suma donațiilor în formă monetară  efectuate în scopuri filantropice și de sponsorizare, cheltuielile neconfirmate documentar și alte informații.
  • Anexa 2D Scutiri. Aceasta este destinată pentru reflectarea informațiilor cu privire la sumele scutirilor utilizate.
Codul fiscal reglementează modalitatea impozitării persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției în capitolul 101. Astfel, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art. 44 alin. (3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2). Codul fiscal permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale. Cota impozitului pe venit constituie 18% din obiectul impunerii. Calcularea impozitului pe venit de face anual prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Contribuabilul are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art.82.