Șapte magistrați, cinci de la Curtea de Apel Chișinău și doi de la Curtea Supremă de Justiție, au primit astăzi titlul onorific "Decan al autorităţii judecătoreşti". Distincția a fost oferită în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. Astfel, de la Curtea de Apel Chișinău au fost decorați magistrații: Ion Pleșca, președintele instanței, Iulia Cimpoi, Iurie Melenteanu, Maria Moraru și Nina Traciuc. În același timp, titlul a fost oferit judecătorilor Maria Ghervas și Tamara Chişca-Doneva de la Curtea Supremă de Justiție. Conform normelor legale, titlul onorific "Decan al autorităţii judecătoreşti" reprezintă o recunoaştere publică a devotamentului faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului și o măsură de încurajare a consolidării puterii judecătoreşti. Acesta se decernează de către Consiliului Superior al Magistraturii, magistraților care întrunesc următoarele condiţii:
  • are o vechime în funcţie de judecător mai mult de 30 de ani;
  • pe parcursul activităţii în cadrul sistemului a manifestat un comportament ireproşabil;
  • a susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor;
  • nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
  • nu a fost suspendat din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c), adică ”Judecătorul poate fi suspendat din funcţie, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, dacă: a) în privinţa lui se începe urmărirea penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă sau c) participă la campania preelectorală în calitate de candidat pentru autoritatea publică sau autoritatea administraţiei publice locale”, din Legea cu privire la statutul judecătorului.
Tot astăzi, magistrați care au obținut rezultate remarcabile în activitate au primit titlul onorific de Veteran al sistemului judiciar titluri onorifice și Diplomă de onoare din partea Consiliului Superior al Magistraturii.