Pe parcursul anului 2017, Curtea Supremă de Justiție a întreprins o serie de măsuri pentru a asigura unificarea practicilor judiciare la nivel national. Datele au fost prezentate, astăzi, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. Astfel, anul trecut, în materie civilă Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat o hotărâre explicativă, 26 de hotărâri de modificare şi completare a unor hotărâri explicative, patru recomandări și 11 note informative. În același timp, în materie penală, CSJ a adoptat două hotărâri explicative, nouă hotărâri de modificare şi completare a unor hotărâri, o recomandare şi patru note informative. În 2017 au fost înregistrate 22 de demersuri, în vederea emiterii Avizului consultativ privind modul de punere în aplicare a legii, toate fiind examinate cu emiterea încheierilor de respingere a acestora. De asemenea, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat trei hotărâri cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale.