Societatea civilă va fi reprezentată în cadrul Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de către Angela Otean și Stela Botnaru. Acestea au fost selectate în urma unui concurs public organizat de către Ministerul Justiției. Angela Oteanu este secretar general al Federației Sindicatelor din Moldova ”Sindlex”, iar anterior a activat în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Aceasta și-a făcut studiile la Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”, Academia de Administrare Publică și la Universitatea ”Ion Creangă” din Chișinău. Cel de-al doilea câștigător al concursului, Stela Botnaru, este conferențiar universitar la Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal al Universității de Stat din Moldova. Ea și-a făcut studiile de licentă la USM, iar pe cele de doctorat la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Concursul de selectare a celor doi candidați din partea societății civile pentru funcția de membru al Colegiului disciplinar al judecătorilor a fost lansat de Ministerul Justiției la începutul lunii ianuarie. Ulterior, deși doi candidați au fost admiși la proba interviu, termenul de înscriere la concurs a fost prelungit cu încă zece zile. Câștigătorii desemnați de comisie au aplicat la concurs după ce acesta a fost prelungit. În Colegiul disciplinar al judecătorilor din partea societății civile mai fac parte Veronica Mocanu și Liliana Țurcan, care au fost alese de către Ministerul Justiției în anul 2016. Colegiul disciplinar al judecătorilor examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Mandatul membrilor este de șase ani, iar împuternicirile pot fi exercitate cel mult două mandate consecutiv. Acesta este compus din doi judecători din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, doi magistrați din cadrul curţilor de apel, un magistrat din cadrul judecătoriilor și patru reprezentanți ai societății civile.