Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a analizat Dările de seamă Forma IPC18, prezentate de agenții economici Serviciului Fiscal de Stat, și a identificat cele mai frecvente greșeli comise la completarea formularului. CNAS susține că erorile comise la completarea Dării de seamă generează deficienţe la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale pentru angajaţii acestora, precum şi în partea ce ţine de evidenţa obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. În acest context, CNAS informează că persoana cu funcţii de răspundere al entităţii semnează Darea de seamă menţionată şi o prezintă Serviciului Fiscal de Stat, asumându-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii eronate. Cele mai multe erori comise la completarea Dării de seamă forma IPC18 vizează:
 • în antetul Dării de seamă pentru aceeaşi lună de raportare se bifează o singură dată tipul dării de seamă ”primară" şi pentru darea de seamă corectată se bifează ”de corectare”;
 • în antetul Dării de seamă se bifează indicatorul ”Rezidentul parcurilor IT” numai în cazul în care entitatea este înregistrată în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei şi aplică regimul special de impozitare;
 • în antetul Dării de seamă se bifează indicatorul ”După control fiscal” numai în cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora şi aceste sume urmează să fie repartizate pentru persoanele asigurate;
 • în cazul în care, pe parcursul lunii angajatorul declară mai mult decât o înscriere pe persoana asigurată, numărul de ordine al înscrierii urmează să se repete;
 • informaţia privind datele de identificare a persoanei asigurate şi anume: indicarea corectă a numelui şi prenumelui, setul de date numele şi prenumele, IDNP, codul CPAS să aparţină uneia şi aceiaşi persoane (sunt cazuri că aceste date aparţin diferitor persoane);
 • în cazul concediilor medicale nu se reflectă corect perioada, de exemplu la persoana asigurată se indică categoria 15311, care presupune indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă din contul angajatorului care vizează o perioadă nu mai mare de 5 zile în coloanele 5 şi 6 se indică luna deplină sau întreaga perioadă de aflare în concediu medical;
 • în cazul concediilor medicale pe persoanele asigurate se completează suma indemnizaţiei respective în coloana 10 şi respectiv pentru aceste rânduri nu se completează date în coloanele 9, 11 şi 12;
 • completarea corectă a sumei contribuţiilor individuale şi contribuţiilor angajatorului pe fiecare persoană conţine greşeli, ceea ce face imposibilă înscrierea automatizată a datelor la conturile persoanelor asigurate;
 • completarea corectă a indicatorilor totali pe entitate privind contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator şi individuale calculate, ce urmează după tabelul nr. 3 (erorile se referă la cazurile când nu se completează fondul de salarizare şi alte recompense, contribuţiile de asigurări sociale nu sunt calculate corect conform tarifului aferent rândului în care se indică, entităţile care aplică tariful de 22% nu indică numai acest tarif, contribuţiile individuale reţinute de angajator se declară la indicatorul aferent taxei fixe, completarea contribuţiilor cu semnul minus, şi altele);
 • indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă calculate nu se declară corect (sumele indicate in rândurile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 nu corespund celor declarate pe persoanele asigurate. În aceste rânduri se indică incorect sume cu semnul minus, rândul 3 nu este egal cu suma rândurilor 3.1+3.2+3.3+3.4);
 • indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite nu se declară corect (incorect se declară sume cu semnul minus la aceşti indicatori, rândul 4 nu este egal cu suma rândurilor 4.1+4.2+4.3+4.4).
Astfel, Casa Naţională  de Asigurări Sociale solicită tuturor plătitorilor la BASS să verifice corectitudinea declarării indicatorilor Dării de seamă forma IPC18 la prezentarea acesteia.