Mai multe persoane au fost instruite în domeniul medierii comerciale. Cursul a fost organizat de către Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR). Cei care au promovat cu succes cursul, urmează să primească acreditarea (CEDR) și vor continua să activeze în calitate de mediatori pentru cazuri comerciale în instanţele de judecată din țară. La curs au participat 18 reprezentanți ai profesiilor juridice, funcţionari din cadrul autorităţilor publice și profesionişti cu experiență în alte domenii. Participanții au gestionat mai multe procese de mediere, arbitraj și negocieri avansate. Absolvenții acreditați vor putea media, în instanţele de judecată, la opțiunea justițiabililor. Cursul a fost organizat pentru formarea mediatorilor care, prin activitatea de mediere, vor populariza în societatea noastră acest mod de soluționare a litigiilor civile și comerciale, ca alternativă la soluționare prin instanțele de judecată. Acest program de instruire reprezintă o parte a unui proiect implementat la solicitarea Ministerului Justiţiei și susţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Cei care au participat la curs, au trebuit să întrunească următoarele condiții:
  • studii superioare complete în domeniul profesional pe care îl desfășoară (participarea la conferințe, cursuri de calificare profesională, training-uri, etc. poate fi considerat drept avantaj);
  • experienţă în domeniul profesional;
  • angajamentul de continuare a activității în domeniul medierii;
  • angajamentul disponibilității pentru participarea în cadrul programului pe toată durata acestuia şi conform sarcinilor stabilite de program;
  • cunoștințe și/ sau experiență în domeniul comerțului (domeniul financiar/ bancar, contabilitate, afaceri ș.a.) cunoştinţe şi practici anterioare în domeniul soluţionării alternative a disputelor (medierea va constitui un avantaj).