Avocații Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Aceștia le cer magistraților să declare neconstituțional articolul 3521 a Codului penal. Acesta prevede că ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”. Apărătorii susțin că temei al neconstituționalității îl constituie neclaritatea termenului ”declarația” și a sintagmei ”organ competent”, utilizate la definirea semnelor componentei de infracțiune. Avocații mai menționează în sesizare că, în redacția actuală, norma nu definește termenii, iar în consecință aceasta devine aplicabilă unui cerc nelimitat de subiecți și raporturi juridice, ceea ce permite interpretarea extensivă și aplicarea legii penale prin analogie, ceea ce contravine Constituției și principiului legalității. Autorii sesizării susțin că de fapt acestă normă nu vizează activitatea avocaților și că a fost introdusă de legiuitor pentru a sancționa nerespectarea Legii privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat. Amintim că, în luna octombrie 2016, Procuratura raionului Râșcani a deschis dosar penal pe numele avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, după ce s-au implicat într-un caz de deposedare de locuință. Atunci ei declarau că argumentele procurorilor sunt absurde. Ei susțineau că clientul lor a fost deposedat de locuință de nimeni altcineva decât de un fost angajat al MAI, care și-a conectat legăturile din sistemul judiciar și din Procuratură. Avocații au spus că au aflat că legăturile ajung până la unul din membrii Colegiilor Procuraturii. În prezent, dosarul se află pe rol la Judecătoria Drochia Sediul Rîșcani. Anterior, Uniunea Avocaților a cerut Parlamentului să ofere explicații asupra prevederilor articolului contestat.