Nouă magistrați și patru candidați la funcția de judecător au fost evaluați recent de către Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor. Dintre cele 13 persoane evaluate, nouă au obținut zero puncte la cel puțin un criteriu de evaluare. În același timp, candidaturile a două persoane nu au fost admise la concursul de angajare, deoarece au obținut un punctaj total sub limită. Patru dintre magistrații evaluați sunt de la Curtea de Apel Chișinău, aceștia au solicitat să fie promovați la Curtea Supremă de Justiție. Toate patru dosare au fost admise la concurs. Cele mai multe puncte, 83 la număr, au fost acumulate de către magistrata Oxana Robu, urmată de judecătoarea Liubovi Brînza, cu 77 de puncte. Magistrații  Anatolie Minciuna și Iurie Cotruţă au obținut câte 75 de puncte. Ambii au luat zero puncte la criteriile ce vizează cunoașterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului și deţinerea gradului ştiinţific, experienţei didactice, publicaţiilor sau articolelor tematice. De asemenea, colegiul a evaluat dosarele depuse de doi judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care solicită promovare la Curtea de Apel Chișinău. Olga Cojocaru a obținut în total 66 de puncte, iar Elena Cojocari – 63 de puncte, fiind apreciată cu zero puncte la criteriul privind deţinerea gradului ştiinţific, experienţei didactice, publicaţiilor sau articolelor tematice. Alți doi judecători, care au solicitat promovarea la Curtea de Apel Cahul și la Curtea de Apel Comrat, Serghei Pilipenco și Dmitrii Fujenco, au obținut 55 și, respectiv, 63 de puncte. Ambii au primit zero puncte la criteriile ce vizează cunoașterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului și deţinerea gradului ştiinţific, experienţei didactice, publicaţiilor sau articolelor tematice.  Magistrații au fost admiși să participe la concurs. Magistratul Renata Popescu-Balta, de la Judecătoria Anenii Noi, care a solicitat transferul la o instanță judecătorească de același nivel, şi anume la Judecătoria Chișinău, a obținut 60 de puncte. Ca și în cazul colegiilor menționați mai sus, judecătorul a obținut zero puncte la criteriile ce vizează cunoașterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului și deţinerea gradului ştiinţific, experienţei didactice, publicaţiilor sau articolelor tematice. Trei dintre cei patru candidați la funcția de judecător evaluați nu au atașat la dosar materiale care ar dovedi deţinerea gradului ştiinţific, a experienţei didactice, publicaţiilor sau a articolelor tematice. Denis Guzun, care activează în calitate de asistent judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție, prin transfer de la Judecătoria Anenii Noi, a obținut 77 de puncte. În același timp, Olesea Clevadî, care are o experiență de muncă în domeniul juridic de peste opt ani, a obținut 73 de puncte. Alți doi candidați, Viorica Condorachi și Maria Miron, au obținut câte 65 de puncte. Aceștia nu au fost admise la concursul pentru suplinirea funcției de judecător pentru că normele legale prevăd că ”sunt admiși candidații ce au acumulat cel puțin 70 de puncte”. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, magistrații sunt evaluați după următoarele criterii de bază:
  • nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
  • capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
  • vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
  • indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
  • respectarea standardelor etice;
  • activitatea didactică şi ştiinţifică.
Candidaţii la funcţia de judecător şi judecătorii care solicită promovarea la o instanţă superioară pot acumula un punctaj maximum de 100 puncte. Judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, precum şi judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă de judecată, pot acumula maxim 125 puncte.