Mediul de business solicită autorităților ca organizațiile de creditare nebancară să aibă posibilitatea de acorda credite în Programul de stat ”Prima casă”. Într-o scrisoare adresată autorităților, Camera de comerț americană din Moldova (AmCham) a prezentat prioritățile de dezvoltare a sectorului financiar-nebancar, printre care se numără și acordarea statutulul de subiect-creditor în cadrul Programului de stat. În scrisoare se menționează că art. 3 lit. b) din Legea privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă”, prevede în calitate de subiecţi, creditori ai Programului, orice bancă licențiată de Banca Naţională a Moldovei, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, şi admisă pentru participare la Program. Prin urmare, AmCham solicită inițierea discuțiilor cu Ministerul Finanțelor și Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a include organizațiilor de creditare nebancare în calitate de potențiali creditori în cadrul programului ipotecar de stat ”Prima Casă”. Această solicitare este generată de o altă prioritate prezentată de AmCham și anume, oferirea accesului organizațiilor creditare nebancară la instrumentele Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM. AmCham susține că art. 13 din Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, instituie activitatea Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM-uri, creat în cadrul instituției publice ”Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” cu statut de subdiviziune internă autonomă. Prin urmare, pentru susținerea eforturilor statului în ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri, cât și în scopul sporirii accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, se propune să fie analizată oportunitatea oferirii accesului organizațiilor de creditare nebancară la instrumentele Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM. La baza acestei solicitări stau următoarele argumente:
  • art. 8 alin. (1) Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, garantează tuturor agenților economici tratament nediscriminatoriu, statuând ”Statul creează tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de gospodărire, garantează respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurenţei libere, conştiincioase între aceştia, le asigură posibilităţi egale de a folosi resurse tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare şi informative neadmiţînd monopolizarea pieţelor acestor resurse, şi reglementează activitatea de antreprenoriat în baza legislaţiei în vigoare”;
  • art. 1 alin. (2) Legea privind organizațiile de creditare nebancare declară drept scop al acesteia ”asigurarea dezvoltării sectorului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice”;
  • una din prioritățile stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, aprobată prin Legea  nr. 166 din 11.07.2012, în cadrul capitolului ”Finanţe: Accesibile și Ieftine”, ține de simplificarea condiţiilor de garantare a creditelor şi a împrumuturilor;
  • prin analogie, se menționează că Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 instituie Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, una din direcțiile acesteia fiind Axa Microfinanțare și antreprenoriat social. Aceasta are drept scop facilitarea accesului la finanțare și creșterea disponibilității finanțărilor pentru persoanele fizice și juridice. Axa Microfinanțare cuprinde instrumentul de garantare a creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către creditorii instituționalizați. Atractivitatea instrumentului constă în faptul că acesta preia riscul de nerambursare a creditelor de până la 25.000 euro acordate pentru o perioadă de maxim 60 luni, ponderea garantării fiind de 80% din valoarea creditului.
Amintim că, de astăzi pot fi depuse cererile de participare la Programul de stat ”Prima Casă”. Autoritățile au anunțat că au fost acceptate în Program trei bănci comerciale: Moldindconbank, VictoriaBank și Moldova Agroindbank. Numărul acestora, însă, urmează să fie extins.