Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis o decizie de inadmisibilitate în cauza Red Union Fenosa S.A. v. Republica Moldova, fiind catalogată drept abuzivă. Societatea reclamantă este o întreprindere constituită în Republica Moldova, domeniul de activitate fiind furnizarea energiei electrice. Aceasta a încercat să recupereze o datorie de un milion de euro de la o societate terță, B., în baza unui contract de cesiune a creanței încheiat între ei. Societatea terță B., s-a adresat în instanța de judecată cu cerere către societatea reclamantă privind rezoluțiunea contractelor de cesiune a creanței, pe motiv că prestația era imposibilă, solicitând totodată asigurarea acțiunii prin suspendarea executării garanției bancare. În urma  judecării cauzei, fiind în favoarea companiei reclamante, Curtea Supremă de Justiție a emis o încheiere prin care a respins cererea societății reclamante privind anularea măsurilor de asigurare a acțiunii. După comunicarea cauzei, Guvernul a informat Curtea că, în realitate, a existat o nouă procedură inițiată de B. împotriva societății reclamante și că noile măsuri provizorii au fost dispuse în cadrul acestor noi proceduri civile, iar Societatea reclamantă a omis să informeze Curtea în acest sens. Din aceste considerente, Curtea a decis că societatea reclamantă a abuzat de dreptul ei de a depune o cerere din cauza furnizării de informații incomplete care ar fi denaturat realitatea. Prin urmare, Curtea a declarat cererea inadmisibilă.