Restituirea accizelor se va efectua numai subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv. Regulamentul privind restituirea accizelor ar putea fi modificat. Potrivit unui proiect prezentat pentru consultări publice, se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari. În redacția actuală Regulamentul prevede că pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire, agentul economic depune la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la care se deserveşte cererea şi decizia corespunzătoare privind restituirea accizelor. SFS transmite materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor accizelor Serviciului Fiscal de Stat care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor, prezintă Trezoreriei de stat documentele de plată şi documentele justificative anexate la ele. Restituirea accizelor se face de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor se transferă la contul bancar al agentului economic. Trezoreria de Stat primeşte documentele de plată cu privire la restituirea accizelor, le examinează şi asigură executarea lor în termenul stabilit.