Cercul subiecților pentru care transmiterea bunurilor prin intermediul licitației publice este imperativă va fi îngustat. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a Legii privind administrația publică locală. Potrivit documentului, se modifică art. 77 și se stabilește că actele juridice de administrare și de dispoziție în privința bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale, cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, se încheie prin licitație publică organizată în condițiile legii, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege. În același timp, pentru încheierea actelor juridice de dispoziție în privința bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare de către evaluator, cu cel mult doi ani până la data licitației, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege. Respectiv, rezultă că subiecților de drept public li se vor putea transmite bunurile prin toate modalitățile permise de lege. În acest contex, proiectul intervine cu modificări și în art. 14, 29 și 43, pentru ajustarea terminologiei. În prezent art. 77 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală stabilește că înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege. Astfel, norma stabilește exhaustiv  anumite tipuri de tranzacții cu bunurile pentru care autoritatea administrației publice locale este obligată să efectueze licitații publice, însă nu este clar precizat care sunt subiecții care participă la licitație publică și alte tipuri de tranzacții care nu sunt enumerate în norma citată. În același context, s-a stabilit că în practică situația este interpretată ca o obligație a unităţilor administrativ-teritoriale de a efectua licitații publice la transmiterea tuturor bunurilor, indiferent de tipul tranzacției și subiecții cărora urmează să fie transmis bunul. Concomitent, majoritatea consiliilor locale remarcă că, din perspectiva oportunității, operativității și eficienței, mecanismul de transmitere a bunurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale prin intermediul licitației publice, unor subiecți de drept public, provoacă un șir de confuzii și dificultăți în aplicare.