Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează că astăzi este ultima zi de raportare a veniturilor, pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate profesională și activitate independentă. În cazul în care nu vor prezenta declarațiile, subiecții riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Mai exact, potrivit at. 260 din Codul fiscal, neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 1.000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10.000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate. În același timp, prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2.000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv. Iar prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1.000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7.000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice. Amintim că, pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele juridice, SFS a extins orarul de lucru pentru ziua de 26 martie, până la ora 19.00. Obținerea accesului la serviciile fiscale electronice de către agenții economici se efectuează  în urma prezentării pachetului necesar de documente conform Ordinului SFS nr. 232 din 17.07.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice și încheierea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice pentru persoanele juridice. Concomitent, agenții economici trebuie să dispună și de semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii de certificare, acreditați în domeniul semnăturii electronice calificate.