O persoană a cerut Consiliul de Integritate (CI) să se facă excepție de la lege și să poată depune declarația de avere și interese pe suport de hârtie. Aceasta invocă faptul că, din considerente religioase, nu are cod numeric personal și nu poate deține semnătură electronică. De asemenea nu poate accesa sistemul informațional pentru a completa documentul. Consiliul de integritate susține, însă, că nu ține de competența sa aprobarea unei asemenea decizii. Membrul CI, Mircea Roșioru a menționat că ar putea fi creat un precedent și mii de funcționari vor cere să depună pe suport de hârtie. Pe de altă parte, această persoană riscă să fie sancționată din cauza convingerilor religioase. La rândul său, Dumitru Țîra a propus ca Autoritatea Națională de Integritate să sesizeze Parlamentul să modifice legea și să prevadă cu exactitate excepțiile. În același timp, Oleg Efrim a menționat că o asemenea sesizare ar putea să o facă Avocatul Poporului, pentru că este încălcat un drept fundamental al persoanei. La rândul lor, angajații Autorității susțin că fără codul numeric personal nu pot accesa bazele de date pentru a face verificările necesare. Vicepreședintele ANI, Lilian Chișca a declarat că a fost informat că aproximativ 5.000 de persoane au renunțat la IDNP, dar nu se știe câți dintre ei sunt subiecți ai declarării. Amintim că, de la începutul acestui an toți funcționarii trebuie să depună declarațiile de avere și interese în format electronic. Declarația trebuie depusă până în data de 31 martie. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să facă rectificări. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.