Un avocat a dat în judecată Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM), solicitând dezminţirea informaţiei calomnioase şi denigratoarea răspândită. Reclamantul a cerut publicarea dezmințirii pe pagina de Facebook a UAM, pe site-ul oficial al instituției, dar și distribuirea acestea în rețelele avocaților. De asemenea, apărătorul a cerut achitarea prejudiciului moral în sumă de 10 lei adus onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. Conform informațiilor prezentate, în data de 3 noiembrie 2016, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova a plasat în reţelele electronice ale avocațiilor un mesaj care, după cum afirmă reclamantul, conţine date false, exprimări verbale care ofensează personalitatea persoanei şi care contravin normelor de conduită general acceptate. Totodată, Uniunea a publicat pe pagina sa de Facebook articolul cu fotografia avocatului. În cererea de chemare în judecată, apărătorul susține că fără a publica un comentariu disociat de la cele relatate în articol, UAM este responsabilă de informaţia pe care a răspândit-o public, și că este de acord cu informaţia disiminată. De asemenea, reclamantul menționează că Uniunea trebuie să răspundă pentru consecinţele de răspândire a faptelor privind judecată de valoarea fără substrat factologic suficient, adică pentru judecată de valoare care se bazează pe fapte care nu au avut loc sau pe fapte denaturate. Informaţia defăimătoare la adresa reclamantei a fost răspândită către mai mult de zece mii de persoane, în special avocaţilor şi profesioniştilor din domeniul juridic. De asemenea, reclamantul consideră că informațiile răspândite îi ofensează intenţionat personalitatea şi reputaţia profesională, dar și încalcă principiul privind prezumția nevinovăției persoanei. Avocatul a expediat Uniunii o cerere prealabilă, însă a primit un răspuns în care se menționa că plasarea articol face parte din practica obişnuită a Uniunii Avocaţilor de a informa apărătorilor despre toate publicaţiile ce vizează viaţa avocaţilor. Instituția a mai menționat că articolul nicidecum nu exprimă poziţia UAM faţă de subiectul abordat. Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a respins cererea, spunând că este neîntemeiată. Magistrații au concluzionat că autorul informației nu este Uniunea Avocaților sau conducerea acestea, dar portalul de știri care a publicat articolul. Decizia a fost menținută ulterior și de către Curtea de Apel Chișinău.