Persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, cu statut de persoane fizice, urmează să își declare obligațiile fiscale eferente impozitului pe venit pentru anul 2017 în baza Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ 17). Acesta este răspunsul primit de Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În scrisoare se mai menționează că biroul asociat, ca contribuabil cu statut de persoană juridică, își declară obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit prin depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Totodată, avocații din cadrul biroului asociat de avocați vor bifa categoria ”Cabinetul avocatului”. SFS le mai amintește avocaților că trebuie să utilizeze serviciile electronice pentru a prezenta declarațiile, iar termenul limită a fost data de 26 martie. Cât privește Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), aceasta urmează a fi prezentată de subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției doar în cazul în care aceștia vor avea alte venituri decât onorariul (salariu în baza unui contract de muncă, înstrăinarea unei proprietăți private nefolosite în activitatea de întreprinzător etc.). Amintim că, anterior, Uniunea Avocaților a expediat mai multe scrisori în adresa SFS și au cerut explicații cu privire la completarea Formelor VEN 12 / DAJ 17 şi a Formularului CET 15. Corespondența dintre Uniunea Avocaților și Serviciul Fiscal o găsiți aici.