Aproximativ 13 mii de funcționari nu au depus, deocamdată, declarațiile de avere și interese. Autoritatea Națională de Integritate anunță că, potrivit datelor statistice extrase din Sistemul electronic ”E-integritate”, până astăzi sunt depuse în format electronic 43 de mii de declarații de avere și interese personale. În același timp, în Registrul electronic sunt introduși 56 de mii de subiecți ai declarării, care pot depune declarația în format electronic. Totodată, Centrul de Telecomunicații Speciale a prestat servicii de certificare pentru subiecții declarării, fiind eliberate la cerere 53 de mii de semnături electronice avansate. Potrivit prevederilor legale, declarația de avere și interese personale se depune anual, până în data de 31 martie, respectiv, aceasta este ultima săptămână în care subiecții declarării pot să completeze și să depună electronic declarația. Aceasta trebuie să includă veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent. De asemenea, trebuie să fie incluse bunurile deținute şi interesele personale. Codul contravențional prevede că depunerea tardivă, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale (de la 1.500 la 3.000 lei). În același timp, nedepunerea declarațiilor în termenele prevăzute de lege, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3.000 la 4.500 lei).