Mai multe persoane, care riscă să fie evacuate dintr-un apartament la cererea unei organizații de microfinanțare, au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Autorii sesizării le cer magistraților să se expună asupra constituționalității sintagmei ”de la data pronunţării dispozitivului hotărârii” din art.362 alin. (1)  a Codului de procedură civilă, care prevede că ”termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel”. De asemenea, magistrații trebuie să se expună asupra dispozițiilor art.236 alin.(5) lit.b) care prevede că ”instanţa de judecată va întocmi hotărârea integrală dacă participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărârii, depun cerere de apel”. În motivarea sesizării, autorii acesteia menționează că dispozițiile normei contestate, potrivit cărora termenul de apel începe a curge din data pronunțării dispozitivului hotărârii sunt neconstituționale și contravin normelor internaționale pertinente. Aceștia invocă faptul că potrivit art.110 a Codului de procedură civilă, termenul de procedură reprezintă intervalul stabilit de lege sau de judecată, în interiorul căruia instanța, participanții la proces și alte persoane legate de activitatea instanței trebuie să îndeplinească anumite acte de procedură ori să încheie un ansamblu de acte. Astfel, este cert că determinarea debutului curgerii termenului de procedură influențează data la care acesta expiră și are o importanță majoră pentru justițiabili la realizarea dreptului constituțional al acestora de acces la justiție. Un alt argument invocat este redacția anterioară a art. 362 alin.(1) potrivit căreia termenul de declarare a apelului curgea din data comunicării hotărârii motivate. Prin urmare, autorii sesizării consideră că formula actuală lezează inadmisibil dreptul părților și participanților în proces, în special al celor care nu au știut nici de emiterea hotărârii, nici de existența pe rolul instanței a cauzei respective, și în care au vreo calitate procedurală. Astfel, aceste persoane sunt nevoite să invoce omiterea termenului de apel pentru a putea beneficia de repunere. Asta chiar dacă acești participanți nu au știut nimic despre emiterea hotărârii judecătorești și, respectiv, nu le poate fi imputată o asemenea omisiune.