Guvernul a aprobat proiectul de modernizare a Codului civil, după ce timp de patru ani s-a muncit în privința documentului. Obiectivul este a de moderniza dreptul privat al Republicii Moldova, de a face legislaţia civilă mai exactă şi mai previzibilă, inclusiv prin revizuirea regimului condiţiei suspensive sau rezolutorii care pot fi stipulate într-un act juridic, fiind corectată abordarea reglementării actuale: nu actul juridic este sub condiţie, ci efectele sale sunt condiţionate (total sau parţial). La fel, prevederile în proiectul Codului civil reglementează mai bine drepturile personalităţii şi limitele acestora și protejează mai bine valabilitatea contractelor, inclusiv prin stabilirea criteriului clar de delimitare între nulitatea absolută şi nulitatea relativă. La fel, un alt obiectiv este de a responsabiliza administratorii persoanelor juridice de drept privat. În raporturile dintre profesioniști, sunt lărgite și clarificate limitele libertății contractuale, în special prin edictarea normei conform căreia dispozițiile Cărții 3 privitoare la conținutul contractelor se prezumă dispozitive, iar profesioniștii își pot amenaja liber raportul contractual, fiind diminuat riscul anulării clauzei la care ei au convenit. Lucrările asupra proiectului de modificare și completare a Codului civil au început în anul 2013. Documentul are aproape 450 de pagini, iar la elaborarea sa au participat atât teoreticieni cât și practicieni – profesori universitari, judecători, notari, avocați, precum și funcționari ai Ministerului Justiției.