Mai multe companii care activează în cadrul parcurilor industriale vor fi verificate de autorități în partea a doua a anului. Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat, în baza evaluării riscurilor a celor 63 agenți economici, rezidenți ai parcurilor industriale, Serviciul Vamal a solicitat supunerea controlului prin audit post-vămuire a a doi agenți economici:  IM ”Elektromanufacturing” SRL, rezident al PI ”Răut” și SRL ”T.B. Fruit”, rezident la PI ”Edineț”. În același timp, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), urmare a analizei de risc, a solicitat ca Graficul controalelor să fie suplinit cu doi agenți economici, rezidenți ai PI, cum ar fi: SRL ”T.B. Fruit”, rezident la PI ”Edineț” și AP ”BAOBAB” SRL, rezident al PI ”Tracom”. Legea cu privire la parcurile industriale prevede că pentru optimizarea controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale, anual, la solicitarea instituțiilor de control, se aprobă prin hotărâre de Guvern graficul controalelor de stat planificate.