Compania de Asigurări ”Moldova-Astrovaz” SA a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), prin care a solicitat anularea unei prevederi dintr-o hotărâre. Aceasta se referă la rezultatelor controlului tematic privind regularizarea de către ”Moldova-Astrovaz” a dosarelor de daune instrumentate în baza certificatelor internaţionale de asigurare ”Carte Verde”, emise de Birourile naţionale de motoare din străinătate,  prin care s-a dispus sancţionarea asigurătorului cu amendă de 75.000 de lei. Compania a invocat că aplicarea amenzii şi a oricăror altor sancţiuni pentru activitatea supusă controlului nu este prevăzută de actele normative ce reglementează asigurările, deoarece activitatea controlată în 2013 de CNPF nu se referă la activitatea de asigurare prevăzută de licenţa respectivă a reclamantei. La fel, a mai precizt că pentru același control, CNPF a retras parțial licența asigurătorului în privinţa dreptului de a emite certificate ”Carte Verde” şi a aplicat mai multe prescrieri şi avertizări. La fel, asigurătorul a mai precizat că printr-o hotărâre a instanței de fond a fost anulată integral hotărârea CNPF, pe motivul că activitatea de regularizare a dosarelor în baza certificatelor ”Carte Verde” nu este prevăzută de licenţa reclamantei, acesta acţionând ca agent pentru cazurile transmise de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule. Acea hotărâre a fost menținută de către instanța de apel și, ulterior, de către Curtea Supremă de Justiție. Reclamanta a mai precizat că deși instanțele de judecată au stabilit ilegalitatea sancţiunilor în baza rezultatelor controlului din 2013, CNPF a revenit din nou la aplicarea sancţiunilor pentru rezultatele aceluiaşi control şi a aplicat o amendă în mărime de 75.000 lei. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acțiunea a fost admisă și au fost anulate prevederile din hotărârea CNPF, prin care asigurătorul a fost sacționat. CNPF a depus apel. Ulterior, reprezentantul CNPF a prezentat, pentru confirmare, tranzacţia de împăcare. Prin aceasta, ”Moldova-Astrovaz” recunoaşte deplin încălcările legislaţiei și sancţiunea sub formă de amendă în sumă de 75.000 lei, care va fi achitată în termen de 24 de luni, din momentul confirmării tranzacției. Curtea de Apel Chișinău a admis apelul CNPF, a casat hotărârea instanței de fond, a confirmat tranzacția de împacare, iar procesul a fost încetat.