Liberarea provizorie sub controlul judiciar și liberării provizorii pe cauțiune vor fi aplicate pentru o perioadă de maxim 60 de zile. După expirarea acestui termen, judecătorul care a dispus măsura, sau în lipsa acestuia, magistratul desemnat se va expune asupra necesității menținerii măsurii aplicate. În prezent, legislația nu prevede termenul maxim pentru care poate fi impusă măsura. Modificările au fost votate astăzi de către Parlament, în lectură finală. Documentul promovat de legiuitori determină și perioada maximă cumulativă pentru care poate fi aplicată liberarea provizorie sub controlul judiciar. Astfel, în cazul persoanelor învinuite de infracțiuni, pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare de cel mult 12 ani, măsura poate fi aplicată pentru maxim un an. Dacă învinuirile sunt aduse, însă, pentru infracțiuni ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani, atunci liberarea provizorie sub controlul judiciar va putea fi aplicată pentru maxim 24 de luni. Totodată, perioada maximă pentru care poate fi dispusă măsura liberării provizorii pe cauțiune este similară cu cea aplicată și în cazul liberării provizorii sub control judiciar. Adică va putea fi aplicată pentru maxim un an în cazul infracțiunilor ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani de închisoare și maxim doi ani pentru infracțiunile ce pot fi pedepsite mai dur. Modificările la Codul de procedură penală al Republicii Moldova au fost efectuate după ce Curtea Constituțională a constatat unele omisiuni de reglementare în partea ce ține de termenul pentru care poate fi dispus controlul judiciar și durata maximă a acestuia. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune sunt măsuri preventive, alternative arestării, şi pot fi aplicate numai faţă de persoana în privinţa căreia s-a înaintat demers pentru arestare sau faţă de bănuitul, învinuitul, inculpatul care sunt deja arestaţi.