Compania China Tobacco a avut câștig de cauză și la Curtea Supremă de Justiție, într-un dosar în care a solicitat anularea unei mărci înregistrate de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuată (AGEPI). Judecătoria Chișinău a decis că marca a fost înregistrată în mod fraudulos, iar hotărârea a fost menținută atât de către Curtea de Apel Chișinău, cât și de Curtea Supremă de Justiție. China Tobacco International Europe Company, reprezentată de Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, a depus cerere de chemare în judecată în data de 12 octombrie a anului trecut. Compania chineză a contestat înregistrarea mărcii DUBAO de către o firmă din Moldova, pentru că aceasta a fost înregistrată la nivel mondial. Prin urmare, instanța a decis să fie anulată decizia AGEPI, prin care firma moldovenească SRL ”Imperial Unit” a înregistrat marca verbală DUBAO. Mai exact, compania ”China Tobacco” a precizat că în anul 2013 a început relaţiile sale comerciale cu Republica Moldova și a încheiat contracte cu companiile Sheriff LTD 3300  şi ”Impex Group LTD”, potrivit cărora au fost livrate mărfuri, ţigări cu marca ”D&B Confort” varianta Red, „D&B Confort” varianta Blue, ”DUBAO” varianta Black, ”D&B” varianta Red, ”DUBAO” varianta Black”, ”Golden Monkey” varianta Black. În același an, administratorul ”Imperial Unit” SRL a fost mers la fabrica de producere a reclamantului, pentru o eventuală colaborare, în special producerea şi exportarea ţigaretelor sub marca ”BURN”. Astfel, reclamantul a indicat că pârâtul în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii ”DUBAO” ştia cu certitudine despre existenţa acestei mărci. Totuși, ”Imperial Unit” SRL a înregistrat marca la nivel național, acţionând cu rea-credinţă, ceea ce a generat un conflict cu marca deja existentă. Prin urmare, luând în considerare extinderea companiei ”China Tobacco International Europe Company” SRL şi relaţiile contractuale cu Republica Moldova, reclamantul a considerat necesar înregistrarea mărcii ”DUBAO” pe teritoriul Republicii Moldova. Însă, fiind efectuate verificările în registrul bazei de date al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală s-a constatat că în noiembrie 2014 marca ”DUBAO” a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, iar în calitate de titular era ”Imperial Unit”. Reclamantul a pretins că prin acțiunile pârâtului au fost încălcate drepturile exclusive de proprietate industrială deţinute de acesta, iar în momentul depunerii cererii de înregistrare, oponentul cunoștea cu certitudine că pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău s-a admis acțiunea și s-a dispus anularea mărcii verbale ”DUBAO”, înregistrată pe numele ”Imperial Unit” SRL. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia instanței de fond, întrucât a constatat situația de fapt prezentată de ”China Tobacco International Europe Company”. În același timp, recursurile depuse de compania moldovenească și de AGEPI, împotriva deciziei instanței de apel, au fost declarate inadmisibile.