Un singur candidat pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, din partea societății civile. Asta chiar au fost anunțate vacante două posturi. Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a depus cerere de participare la concurs doar Valeriu Baeșu, lector universitar la catedra Drept Privat a Facultății de Drept din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Potrivit Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Colegiul pentru selecţie este constituit din patru judecători de la instanţele de toate nivelurile (doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, un judecător de la curţile de apel, un judecător de la judecătorii) și trei reprezentanţi ai societăţii civile. Totodată, Regulamentul privind organizarea activității Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor prevede că în calitate de membru al Colegiului din rândul societății civile poate fi aleasă o persoană care se bucură de o reputație ireproșabilă și un statut bun în societate. Regulamentul impune următoarele cerințe de bază pentru candidați:
  • dețin cetățenia Republicii Moldova;
  • cunosc limba de stat;
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • nu au antecedente penale;
  • nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • cunosc legislația în domeniu.
În prezent, în componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor activează patru membri din rândul judecătorilor și un membru-reprezentant al societății civile. Concursul pentru cele două funcții vacante a fost anunțat printr-o decizie a CSM din data de 20 februarie.