Întreprinderile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova – Î.C.S. ”Red Union Fenosa” SA, şi Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL., au prezentat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitările de ajustare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie și a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice, cu aplicarea acestora din 1 aprilie. Gas Natural Fenosa susține că solicitările sunt depuse în conformitate cu prevederile Metodologiilor de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție și de furnizare a energiei electrice și cu Mecanismul de recuperare a devierilor tarifare ale furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate şi ale operatorilor reţelelor electrice de distribuţie. Într-un comunicat publicat de companie se menționează că la baza calculelor au fost luați în considerare mai mulți factorii, și anume: preţul de procurare a energiei electrice stipulate în contractele în vigoare pentru anul 2018, tariful pentru serviciile de transport în vigoare, costurile de bază aferente activităţii de distribuţie și furnizare a energiei electrice, volumul de energie distribuită și furnizată, pierderile de energie în reţelele de distribuţie înregistrate în anul 2017, indicatorii macroeconomici conform Prognozei actualizate elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Totodată, la aplicarea suplimentului tarifar, întreprinderile propun micșorarea soldului suplimentului în cauză față de întreprinderile de distribuție și furnizare cu suma devierilor tarifare acumulate în anul 2017, ce s-au generat în favoarea consumatorilor. Această abordare oferă posibilitatea diminuării dobânzilor corespunzătoare suplimentului tarifar în beneficiul consumatorilor și micșorarea duratei de recuperare a suplimentului tarifar. Preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultima opţiune şi furnizorul serviciului universal calculate pentru Î.C.S.”Gas Natural Fenosa Furnizare Energiei” S.R.L , pe toate nivelele de tensiune, sunt mai mici comparativ cu cele în vigoare în prezent, inclusiv pentru consumatorii casnici și prevăd o reducere cu 5,5%.fenosa 1 În comunicat se mai spune că la baza calculelor au fost utilizate tarifele pentru serviciul de distribuție în vigoare. În cazul în care ANRE va aplica prețuri și tarife reglementate diferite de cele menționate în ipotezele de mai sus, atunci prețurile reglementate de furnizare urmează să fie recalculate corespunzător. Tarifele şi preţurile solicitate nu includ subvenții încrucișate între nivele de tensiune. În același timp, Î.C.S.”RED Union Fenosa” S.A. a solicitat următoarele ajustări ale tarifelor de distribuție pe diferite nivele de tensiune, cu aplicare din 1 aprilie 2018:fenosa 2