Ministerul Justiţiei a pierdut dosarul în care a solicitat încasarea, în ordine  de regres, a unei sume de bani de la trei magistrați, după ce Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO. Mai exact, Ministerul Justiției a depus cerere de chemare în judecată, concretizată ulterior, împotriva lui Ion Muruianu, Nina Cernat şi Valentin Barba cu privire la constatarea neglijenţei grave în administrarea actului de justiţie şi încasarea sumei în ordine de regres. În cerere a indicat că solicită încasarea în beneficiul statului, în ordine de regres, a sumei de 94.735 de lei. Reclamantul a precizat că în aprilie 2014 Curtea Europeană a Drepturilor omului a pronunțat hotărârea în cauza KENZIE GLOBAL LIMITED LTD vs Republica Moldova. Firma s-a plâns Curții de încălcarea drepturilor garantate de art. 6§1 din Convenție și de art.1 din Protocolul nr.1. Aceasta a pretins că i-au fost încălcate drepturile, după ce nu a fost citată pentru a participa la o ședință de judecată, stabilită la Curtea Supremă de Justiție. Astfel, compania a fost prejudiciată, deoarece a pierdut în instanță. KENZIE GLOBAL LIMITED LTD s-a plâns Curții că, judecând recursul asupra încheierii Curții de Apel Economice din 2006 prin care a fost înlocuit creditorul chirografar, cu validarea creanței de peste 140 de milioane de lei, Curtea Supremă de Justiție nu a citat compania reclamantă KENZIE GLOBAL LIMITED LTD pentru prezentare. Celelalte părți au participat la ședința de judecată. CSJ a admis recursul și a casat încheierea instanței inferioare. Decizia Curții, fiind irevocabilă, a produs drept consecință excluderea companiei reclamate din lista creditorilor chirografari. În urma examinării cazului, Curtea Europeană a constatat existența încălcării drepturilor companiei KENZIE GLOBAL LIMITED LTD prevăzute de art. 6§1 din Convenție, în rezultatul omisiunii CSJ de a cita compania reclamantă la ședință. Astfel, a obligat Guvernul Republicii Moldova să achite, în beneficiul KENZIE GLOBAL LIMITED LTD, suma de 3.600 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.500 euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Convertită în lei moldovenești, suma a fost stabilită la 94.735 lei. Ministerul a solicitat și constatarea neglijenței în administrarea actului de justiție, manifestat prin încălcarea dreptului de acces la justiție de către Ion Muruianu, care au determinat încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale în cazul KENZIE GLOBAL LIMITED LTD contra Republicii Moldova. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, cererea de chemare în judecată înaintată cu privire la constatarea neglijenței în administrarea actului de justiție și încasarea sumei în ordine de regres, a fost respinsă. Ministerul Justiției s-a adresat cu apel, iar Curtea de Apel Bălți a respins solicitarea și a menținut decizia instanței de fond. Instanţele de judecată au concluzionat că acţiunea în regres poate fi bazată doar pe o sentinţă pronunţată în cadrul unei proceduri judiciare separate la nivel naţional, prin care să se constate că judecătorul a comis sau a admis, intenţionat sau din neglijenţă gravă, acţiuni sau inacţiuni care au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, constatată printr-o hotărâre a Curţii Europene. Ministerul Justiţiei a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei Curţii de Apel Bălţi și a hotărârii Judecătoriei Chişinău, cu pronunţarea unei hotărâri noi de admitere integrală a acţiunii. Curtea Supremă de Justiție a ajuns la concluzia că argumentul Ministerul Justiţiei, precum că neglijenţa gravă este constatată expres în hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, nu poate fi reținut ca temei al admisibilităţii recursului. CSJ a mai precizat că celelalte argumente nu au relevanță, deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie temei pentru casarea deciziei recurate. Prin urmare, recursul a fost declarat inadmisibil și a fost menținută decizia instanței de fond.