Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a dat în judecată un avocat care nu a achitat prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anii 2014, 2015, 2016. Astfel, CNAM a cerut achitarea primei de asigurare pentru trei ani, în sumă totală de 12.168 de lei, dar și penalitatea de întârziere în sumă de peste 2,4 mii de lei. Judecătoriei Chişinău, sediul Centru a admis acțiunea și a dispus încasarea de la avocat a sumelor cerute, în valoare totală de aproximativ 14,6 mii de lei. Apărătorul a declarat, însă, recurs, solicitând casarea hotărârii primei instanțe și adoptarea unei noi decizii. După examinarea dosarului, Curtea de Apel Chișinău i-a restituit solicitarea pe motiv că nu a prezentat cererea de apel motivată şi nici dovada de plată a taxei de stat. Instanța i-a dat reclamantului termen de aproximativ o lună pentru a înlătura neajunsurile, însă acesta nu a făcut-o. Ulterior, avocatul a atacat decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție indicând că nu a primit încheierea instanței prin care se solicita înlăturarea neajunsurilor. Mai mult, acesta menționează că instanţa de apel nu l-a citat la data, ora şi locul şedinţei de judecată. Totuși, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a considerat recursul neîntemeiat. Magistrații au remarcat că instanţa de apel, prin intermediul oficiului poştal, a expediat încheierea de a nu da curs apelului la adresa indicată de apelant în cerere, care a fost recepţionată, conform avizului de recepţie. Prin urmare, magistrații au concluzionat că recurentul nu s-a conformat indicaţilor instanţei de apel şi nu a înlăturat neajunsurile în termenul acordat. Reamintim că, recent Consiliul Uniunii Avocaților (UAM) din Moldova a format un grup de lucru care pentru a discuta cu CNAM pe subiectul ce vizează polițele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Apărătorii nu sunt de acord să achite polița medicală integral, ceea ce nu este acceptat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Apărătorii susțin că vor insista să le fie acceptate propunerile cu privire la modificarea legislației în ceea ce privește reducerea de 50% la achitarea poliței de asigurare medicală, activarea poliței medicale pentru 12 luni și achitarea acesteia din diferite surse de venituri, precum și scutirea avocatelor ce au născut și a avocaților ce au la îngrijire copii minori. Totodată, UAM a spus că va solicita Parlamentului să modifice Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. De asemenea, avocații au cerut Consiliului Uniunii adoptarea, la ședința ordinară din 30 martie, a hotărârii privind organizarea unei acțiuni de protest în legătură cu continuarea discriminării avocaților pe criterii de statut profesional și pe avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.