Avocata Viorica Grecu a fost aleasă, astăzi, în funcția de director al Centrului de Instruire a Avocaților. Aceasta a fost votată de 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Uniunii Avocaților, prezenți la ședință. Viorica Grecu și-a început activitatea în domeniul dreptului în anul 2003. În prezent este avocată, șefă a BAA ”Civilex”. De asemenea, are o experiență de peste 10 ani în domeniul didactic. Aceasta a fost lector și a predat ”Dreptul procesual civil” la Universitatea Slavonă.

Pentru acest post a mai candidat Alexandr Patrașko. Acesta deține în prezent funcția de Șef al Secției formare continuă a Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, la concurs a mai participat Tatiana Ciaglic, șefă a Secției e-Transformare, e-Instruire și Tehnologii Informaționale din cadrul Institutului Național al Justiției.

Directorul Centrului va fi responsabil de evaluarea necesităților de instruire inițială și continuă a avocaților și a avocaților stagiari. De asemenea, în sarcina acestuia va fi elaborarea curriculumurilor de instruire inițială și continuă, și organizarea cursurilor. Totodată, acesta va trebui să asigure:

  • elaborarea proiectului orarului trimestrial și/sau semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;
  • identificarea oportunităților și surselor alternative de finanțare pentru instruirea inițială și continuă;
  • asigurarea conlucrării cu organizațiile donatoare și alte organizații în domeniul instruirii și coordonarea procesului de instruire oferit de acestea;
  • coordonarea procesului de instruire.

Directorul Centrului este ales pentru un mandat de patru ani și va fi remunerat în cuantumul stabilit de Consiliul Uniunii Avocaților. Pe perioada mandatului, directorul Centrului nu este în drept să cumuleze alte funcții sau activități remunerate, cu excepția celor științifice şi didactice.