Astăzi are loc examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură. Cei peste 120 de candidați admiși, prin hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, urmează să se prezinte cu buletinul de identitate, la ora 9:00 în aula 502 a blocului ”C” a Academiei de Studii Economice din Moldova. Examenul de admitere la stagiul profesional constă în completarea unui test, format din 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială a UAM. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Pentru completarea testului, candidaţii vor primi pixuri. Înainte de a începe lucrul asupra testului, candidatul este obligat să completeze fişa de examinare, pe care îşi va pune semnătura, numele, prenumele, data completării. Fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După bifarea unei variante de răspuns, candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai mult decât o variantă, răspunsul candidatului se consideră greşit. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de 3 ore astronomice. Preşedintele Comisiei este obligat să anunţe ora la care se încheie proba de examinare şi să avertizeze candidaţii cu 15 minute înainte de expirarea timpului. În momentul în care candidatul a terminat lucrarea sau la expirarea timpului prevăzut pentru test, acesta este obligat să predea lucrarea secretarului Comisiei pentru a fi înregistrată. Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către secretarul Comisiei şi după semnarea borderoului de către candidat. După încheierea examenului şi predarea tuturor lucrărilor de către candidaţi, Secretarul Comisiei efectuează cifrarea testelor în baza fişei de examinare. Cifrul se indică atât pe lucrare, cât şi pe fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de lucrări şi se păstrează într-un plic sigilat la secretarul Comisiei până la verificarea testelor. Se consideră admis candidatul care a răspuns corect la 350 de subiecte din cele 400, incluse în test.