Oficiul teritorial Comrat al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a opt parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS, până în data de 13 aprilie. Pot participa la concurs persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete. De asemenea, trebuie să dea dovadă de iniţiativă, responsabilitate și capacităţi de comunicare. Totodată, trebuie să știe să utilizeze calculatorul și să cunoască limba română şi rusă. Deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj. Potrivit CNAGJS, parajuriștii au următoarele sarcini:
 • furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
 • organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat. Activitatea de parajurist este incompatibilă cu:
 • activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
 • activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
 • orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
 • orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.