Procedura de autentificare a contractului de înstrăinare şi contractului de gaj al bunurilor supuse înregistrării ar putea să fie modificată. Un grup de deputați propune completarea și modificarea Legii cu privire la notariat. Mai exact, persoanele fizice și juridice ar putea să nu mai fie obligate să prezinte certificatul eliberat de Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective. În redacția actuală alin. (1) a art. 51 din Legea cu privire la notariat prevede că: ”Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri”. Autorii proiectului susțin că actualitatea inițiativei reiese din necesitatea reducerii timpului și costurilor înregistrării proprietății. Asta pentru că potrivit Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune cinci proceduri, necesită cinci zile și jumătate și costă aproximativ 0,9% din valoarea proprietății. Deputații susțin că anual aproximativ 400 de mii de persoane efectuează operațiuni cu bunuri imobile.