Lista locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul cărora se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, de pensie în condiții avantajoase pot beneficia unele persoanele implicate în următoarele categorii de activități:
  • lucrări în subteran în minele de extracție a pietrei;
  • industria chimică;
  • prelucrarea metalelor;
  • industria electrotehnică;
  • transportul feroviar;
  • lucrări cu substanțe radioactive și surse de radiații ionizate;
  • instituțiile de ocrotire a sănătății;
  • unele categorii de profesii generale.
Lista detaliată a locurilor de muncă și instrucțiunea privind modul de aplicare a prevederilor pot fi accesate aici. Angajații ale căror ocupații sunt prevăzute în listă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, dacă locurile lor de muncă corespund criteriilor indicate. Evaluarea locurilor de muncă se efectuează conform regulamentului aprobat de Guvern. De asemenea, angajații trebuie să fie încadrați pe durata întregii zile de muncă, adică trebuie să execute lucrările într-un interval ce nu este mai mic de 80% din durata totală a timpului de muncă. Pensia se acordă indiferent de nivelul de studii și categorie de calificare. Dacă persoana cumulează, însă, o funcție prevăzută în această listă, atunci pensia se acordă în condiții generale.