Banca Națională a Moldovei anunță că a avut loc adunarea de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU). În cadrul acesteia, a fost aprobată decizia de înființare a DCU, au fost desemnate structurile de conducere și aprobate actele de constituire. DCU va fi condus de un comitet executiv compus din trei membri. Astfel, funcția de director va fi deținută de Alexandru Savva, iar directori-adjuncți sunt Andrei Zacon și Carmelia Palamari. Totodată, Consiliul de supraveghere al DCU este format din șapte membri dintre care patru sunt reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei și câte unul din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori a Moldovei. Viceguvernatorul BNM, Ion Sturzu, a declarat că ”DCU va crea noi perspective și posibilități pentru instituțiile financiare bancare și nebancare, emitenții de instrumente financiare, investitorii străini și autohtoni, și va deveni un mecanism eficient de protecție a drepturilor investitorilor”. DCU este creat în baza Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, adoptată în anul 2016 și va fi singura instituție din Republica Moldova care va desfășura activități de evidență, depozitare și decontare a valorilor mobiliare de stat și corporative.