Anunțul privind concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător și președinte al Curții Supreme de Justiție, lansat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a  fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Prin urmare, magistrații care vor să se înscrie la concurs au la dispoziție 20 de zile, din data de astăzi, pentru a depune dosarul. La concurs se pot înscrie persoanele incluse în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti. În Registru se regăsesc magistrații evaluați de către Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor și sunt prezentați în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat. Astfel, pentru a participa la concurs, persoana trebuie să depună la CSM, în următoarele 20 de zile, cererea de participare la concurs. Conform normelor legale, preşedintele CSJ se numește pentru un mandat de patru ani și poate deţine această funcție pe durata a cel mult două mandate consecutive. Președintele Curții Supreme de Justiție este numit în funcție de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Tot astăzi, a fost publicat anunțul privind organizarea concursurile de suplinire a funcțiilor de magistrat la Judecătoria Orhei, sediul central, și la Judecătoria Soroca, sediul Florești. Doritorii de a participa la aceste două concursuri de angajare, la fel, au la dispoziție 20 de zile pentru a se înscrie.