Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește, astăzi, în ședință pentru a examina cererea unui judecător care a solicitat promovarea în funcție administrativă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Este vorba despre Ion Druță, magistrat la CSJ, din anul 2013, și președinte al Asociației judecătorilor din Republica Moldova, începând cu anul 2011. De asemenea, Ion Druță a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, inclusiv în funcția de președinte al instanței. Magistratul a fost numit în funcția de judecător în anul 1995. Totodată, Consiliul urmează să examineze dosarele a trei candidați care solicită numirea în funcția de judecător. Aceștia sunt Cristina Păun, Victoria Bogomolova, Ilie Șaptefraț. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, magistrații sunt evaluați după următoarele criterii de bază:
  • nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
  • capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
  • vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
  • indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
  • respectarea standardelor etice;
  • activitatea didactică şi ştiinţifică.
Candidaţii la funcţia de judecător şi judecătorii care solicită promovarea la o instanţă superioară pot acumula un punctaj maximum de 100 puncte. Judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, precum şi judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă de judecată, pot acumula maxim 125 puncte. În funcție de punctajul acumulat, Colegiul decide acceptarea sau respingerea candidaţilor pentru a participa la concursul de angajare. Hotărârea este transmisă ulterior Consiliului Superior al Magistraturii.