Proiectul de lege prin care Banca Națională a Moldovei (BNM) propune ca societățile de plată să poată acorda credite (împrumuturi) legate de serviciile de plată este criticat de experții anticorupție. Mai exact, BNM propune ca Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică să prevadă că societățile de plată pot acorda credite (împrumuturi) legate de serviciile de plată, doar dacă întrunesc toate condițiile:
  • creditul are un caracter accesoriu și este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată;
  • creditul acordat în legătură cu un serviciu de plată prestat este rambursat într-o perioadă scurtă, care în niciun caz nu depășește 12 luni;
  • acest credit nu este acordat din fondurile primite sau deținute de la utilizatorii serviciilor de plată în scopul executării unei operațiuni de plată;
  • capitalul reglementat a societății de plată este adecvat în orice moment din perspectiva Băncii Naționale în raport cu valoarea totală a creditelor acordate.
Experții de la Centrul Național Anticorupție (CNA) susțin că ultima condiție constituie un factor de risc de apreciere arbitrară a situațiilor societăţilor de plată care acordă credit sau împrumut. Aceștia recomandă excluderea sintagmei ”din perspectiva Băncii Naționale în raport cu valoarea totală a creditelor acordate”. De asemenea, experții nu sunt de acord nici cu propunerea ca în cazul constatării încălcărilor, autoritatea de supraveghere să aibă dreptul să aplice prestatorului de servicii de plată şi emitentului de monedă electronică sancţiuni prin aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii băncii, societății de plată, furnizorului de servicii poștale și de la societatea emitentă de monedă electronică în mărime de până la 10% din capitalul propriu calculat la data ultimei raportări. Aceștia susțin că utilizarea în conținutul normei juridice a expresiei ”aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii” nu corespunde principiilor statului de drept și standardelor anticorupție. Or, potrivit art.20 din Constituția Republicii Moldova, ”Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”.